Tilmeld dig som kunstner

Om få skridt er du en del af We-Print!

Tillykke! Du er nu få skridt fra at være kunstner hos We-Print.dk, men vi skal lige vide lidt mere om dig, så vi kan lave en aftale mellem os. 
Du skal nedenfor udfylde felterne og acceptere vores regler og vilkår, som du kan finde i bunden af siden. Det er meget vigtigt, at du forstår og læser alle vilkår grundigt.

Når du har udfyldt formularen, vil vi bekræfte det hurtigst muligt og sende dig en velkomstmail, hvor du vil få yderligere oplysninger. 

Vi oplever at vores mails kan ende i “uønsket/spam”, så hører du ikke fra os, så tjek om den skulle være endt der.  Ellers er du velkommen til at kontakte os, for at finde ud af hvor langt vi er.  

JEPS
Regler og vilkår fremgår herunder. Ved at acceptere regler og vilkår, accepterer du også, at We-Print.dk behandler og gemmer dine personlige oplysninger.

FAQ - Bliv kunstner

For at sige det kort: Du bestemmer det selv.
Hos We-Print har vi nogle anbefalet VU-priser, men fratrækker udelukkende vores print-gebyr, fra din ønskede udsalgspris.  

Vores gebyr dækker driften af vores service. Vores servere, betalingssystem, emballage til fragt, kundehåndtering samt vores udgifter til produktion. 

Vi arbejder på at have dig på siden så snart som muligt!
Vi skal dog først oprette produkterne, indføre dig i vores system, have dit logo/brand til din egen kategori samt oprette produktbilleder. I perioder med normal drift kan du forvente at være på siden indenfor 7-14 dage.

I øjeblikket udbetales der for billedlicenser kvartalsvis.
Du skal selv indberette indkomsten som b-indtægt. Du vil efter endt kvartal få en opgørelse, som du kan kræve udbetaling på baggrund af. 

We-Print er en salgsplatform for dig som kunstner. Vi klarer alt det grove arbejde. Vi promoverer os selv som brand gennem sociale medier, men du skal ikke forvente markedsføring fra vores side direkte målrettet dine produkter. Du skal forvente, at dine salgstal i høj grad afhænger af eget engagement og promovering.

For at vi hurtigt kan få dig oprettet, har vi krav til dine værkers filformat. Kravene oplyses i betingelserne herunder, som du også vil modtage en kopi af på mail senest en uge efter du har sendt dine informationer. Husk at kontrollere om beskederne ender i din spamindbakke. 

Ja. Hvis du har lyst til at bestille dine værker for at sælge dem fysisk, så kan du bestille dem hos os til indkøbspris, hvilket er de samme satser som vores andel ved et salg (fremgår af betingelserne herunder). Ydermere skal du betale for fragten heraf. 

Af hensyn til GDPR, kan du desværre ikke få adgang til vores administrationssystem. Vi arbejder på at finde en løsning, så du kan følge dit salg dagligt. Indtil videre må du nøjes med at få dine salgstal hvert kvartal. Ellers er du altid velkommen til kontakte os.

Hvis du har flere spørgsmål nu, eller får det senere i processen, så kontakt os endeligt! 

Du kan kontakte os på info@we-print.dk eller ringe til os på 97 72 00 30 indenfor vores åbningstider.

Du vil, når du er oprettet, blive tilknyttet en fast kontaktperson, som du kan kontakte hvis du har spørgsmål, vil have flere billeder udbudt til salg, eller hvis du vil købe dine egne værker printet.

Regler og vilkår for salgsaftale

1.0 Aftalens formål

Formålet med denne aftale er at udbrede kunstnerens værk gennem We-Print.dk.  Aftalen er mellem kunstner og We-Print.dk. We-Print.dk vil modtage kunstnerens værk og udbyde det til salg mod en fast sats pr. solgte enhed til We-Print.dk. I de følgende punkter fremgår aftalens indhold.

2.0 Aftalens gyldighedsperiode

Aftalen er gyldig, indtil kunstner eller We-Print.dk ønsker at opsige aftalen (se pkt. 2.1). Ved godkendelse af aftalen er kunstner juridisk bundet til at stille mediet til rådighed under hele aftalens løbetid.  

2.1 Opsigelse af kontrakt

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel på kontrakten, hvilket betyder, at kunstneren er forpligtiget til at stille mediet til rådighed for We-Print.dk i denne periode. Perioden regnes fra den sidste dag i pågældende måned og derefter 3 måneder frem. We-Print.dk er ligeledes forpligtiget til at stille slagsplatformen til rådighed for kunstneren ved ønske om ophør fra We-Print.dk. 

Aftalen kan dog opsiges pr. dags dato af We-Print.dk hvis: Mediet, som kunstnerne har lavet, overtræder lovgivningen, eller hvis mediet krænker tredjeparts immaterielle rettigheder.

2.2 Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret efter godkendelse af aftalen. Ved godkendelse af aftalen er aftalen bindende jævnfør de ovenstående betingelser mellem begge parter.

3.0 Produktion

Produktionen varetages af We-Print.dk. I dette punkt stilles kravene, der som minimum skal overholdes, for at der kan foregå en produktion.

3.1 Formater

We-Print udbyder værker i formaterne A4(21×29,7cm), A3(29,7x42cm), A2(42×59,4cm), B3(35x50cm), B2(50x70cm), B1(70x100cm) samt 30x40cm. Kunstner vælger selv, hvilke formater der udbydes til salg, dog kræver det, at kunstner som minimum kan levere alle billeder i minimum 120 dpi for alle ønskede størrelser.

3.2 Filer og beskæring

Der stilles krav om at filerne er forberedt til print. We-Print.dk skal modtage samtlige billeder ønsket udbudt til salg som PDF i højest mulig kvalitet. We-Print.dk skal modtage en unik PDF for hvert billede i hver ønsket størrelse med 1,5mm ekstra til beskæring på alle sider. Venstre kolonne er de størrelser, der ønskes udbudt til salg af dig. Højre kolonne er de størrelser, We-Print.dk skal modtage grundet beskæring. De ekstra 1,5mm på hver side kan evt. bestå af en hvid ramme.

Navngivning af filer skal være sigende. Hvert billede, du ønsker solgt, skal have et unikt navn, der er ens for alle størrelserne ved dette billede samt størrelsen i slutningen af navnet.
Eksempel: “Solopgang_A2″

3.3 Vandmærke & Signatur

Kunstneren kan sætte sin signatur på produktet eller tilføje eget logo. We-Print er forpligtet til at kreditere kunstneren som en del af de respektive produktbeskrivelser.

3.4 Produkt og levering

Produktet trykkes ved bestilling fra kunde og er dermed ikke en lagerført vare. Levering til kunden kan forventes at ske indenfor 2-5 arbejdsdage efter bestilling. Levering sker gennem PostNord med privat uddeling.

3.5 Antal værker

Antallet af værker bestemmes løbende mellem We-Print.dk og kunstneren ved siden af aftalen. WePrint.dk forbeholder sig retten til at afvise værker fra kunstner.

3.6 Nummereret værker

Hvis kunstner ønsker at sælge varen i begrænset antal, forefindes denne mulighed. Kunstneren angiver antal kolli á et billede, som må printes af hver størrelse.

4.0 Rettigheder til medier

Rettighederne til mediet er kunstnerens under aftalens løbetid, men We-Print.dk vil ved godkendelse af aftalen være udgiver med enerettighed til produktion og salg af mediet i aftalens løbetid, medmindre andet aftales skriftligt.

5.0 Prissætning & satser

Nedenstående satser er We-Print.dk’s bid/sats pr. solgt værk og dækker over håndtering af ordre, print, emballage, kundehåndtering, hosting osv.

*We-Print.dk må ikke ændre ovenstående beløb uden skriftlig aftale med kunstner.
Kunstner bestemmer som udgangspunkt selv sine udsalgspriser og får udbetalt differencen mellem WePrint.dk’s sats og den satte udsalgspris i starten af hvert kvartal. We-Print.dk har ret til at afvise ønskede prissætninger, hvis We-Print.dk finder dem ude af proportioner.

5.1 Produktion & omkostninger

Omkostninger til produktion afholdes af We-Print.dk. Der er ingen omkostninger for kunstneren, hvis mediet ikke sælges i perioden. We-Print.dk stiller gratis salgsplatformen til rådighed.

5.2 Drift og lager

Drift af webshop afholdes af We-Print.dk. Produkter føres ej som lagervarer men sættes i produktion pr. solgt enhed.

5.3 Tilbudspriser & tilbudsperioder

Såfremt kunstneren selv ønsker at køre kampagner på sine værker skal We-Print.dk underrettes og godkende dette. Tilbud på produkter føres i henhold til dansk lovgivning. Prisnedsættelsen dækkes af kunstner.

5.4 Eget salg

We-Print.dk tilbyder dig som kunstner at bestille dine produkter til indkøbspris med henblik på eget salg. Indkøbsprisen er We-Print.dk’s satser (fremgår af pkt. 5.0) plus fragt.

5.5 B2B-salg

We-Print.dk vil kontakte kunstner direkte ved kundehenvendelser relateret til B2B-salg. Her vil WePrint.dk fremlægge et tilbud til kunstner.

6.0 Udbetaling

Udbetaling fra kunstnerens salg administreres af We-Print.dk. We-Print.dk opgiver salgstal til kunstner, der, basseret på disse, skal sende We-Print.dk en faktura på regnskab@we-print.dk. Betalingen afsendes så snart fakturaen er godkendt. Kommission udbetales normalt indenfor 14 dage efter afsluttet kvartal. Kunstner er selv forpligtet til at opgive indtægter til skattestyrelsen i henhold til dansk lovgivning.

7.0 Promovering

We-Print.dk skal ses som en salgsplatform, som man som kunstner kan henvise potentielle kunder til. Der er fra We-Print.dk’s side ikke planlagt promovering af kunstners værker. We-Print.dk promoverer sig som brand, hvilket er den form for promovering vi tilbyder. Det forventes fra We-Print.dk at kunstner selv promoverer sine værker.

8.0 Fortrolighed

Viden opnået ved samarbejdet må ikke bruges til formål, der er samarbejdet uvedkommende. Forpligtelsen gælder også efter kontraktens ophør.

9.0 Mislighold af aftale

Hvis kunstner ikke overholder en bestemmelse i kontrakten eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor We-Print.dk og ikke har afhjulpet misligholdelsen senest 14 dage efter at være opfordret skriftligt til det, har We-Print.dk ret til at ophæve aftalen uden varsel. Ved eventuelt tab grundet kunstnerens mislighold, skal dette dækkes af kunstneren.